Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu 2021

Product was successfully added to your shopping cart.
MULTI CHLOR - tabletki 1KG 50x 20g Target

MULTI CHLOR - tabletki 1KG 50x 20g Target

Tabletki długotrwale dezynfekują i klarują wodę, są łatwe w użyciu.
47,00 zł

Marka: Target

Czas wysyłki: 24h

PRZEDPŁATA:

Paczkomaty InPost 24/7 11,99 zł
Kurier 15,99 zł

POBRANIE:

Kurier 19,99 zł
Brakuje 180,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

MULTI CHLOR - tabletki 1KG 50x 20g Target

Multichlor  tabletki multifunkcyjne chlorowe

Tabletki długotrwale dezynfekują i klarują wodę, są łatwe w użyciu. Odpowiednią ilość tabletek należy umieścić w pływaku lub skimerze oraz włączyć pompę cyrkulacyjną. Nigdy nie wrzucać tabletek bezpośrednio do basenu.

Opis produktu

Wolno rozpuszczające się, wielofunkcyjne tabletki chlorowe przeznaczone do długotrwałej dezynfekcji wody basenowej. Tabletki zawierają 3 składniki służące do dezynfekcji wody, jej klarowania i wspomagania w walce z glonami. Czas kontaktu zapewniający skuteczną dezynfekcję wynosi 24 godziny.
Sposób użycia: Najpierw należy sprawdzić odczyn pH wody - powinien wahać się w granicach 7,0 - 7,4. W przypadku innej wartości zastosować korektor pH (Alkasol Plus lub Calcid Minus). Dawki: Dozować co 7 dni 10 tabletek na 10m3 wody basenowej. Zalecana temperatura to 20OC. Dozowanie: Odpowiednią ilość tabletek należy umieścić w pływaku lub skimerze oraz włączyć pompę cyrkulacyjną. Jednocześnie przeprowadzić chlorowanie wody przy pomocy preparatu Extra Chlor do szybkiej dezynfekcji, w dawce 5 g/1m3. Poziom aktywnego chloru w wodzie powinien wynosić poniżej 0,5 mg/dm3. Zawartość aktywnego chloru w wodzie basenowej oraz odczyn pH należy sprawdzać regularnie przy pomocy odpowiednich testów do pomiaru tych parametrów. Całkowita dawka aktywnego chloru nie powinna przekraczać 0,5mg/dm3 wody basenowej w chwili użytkowania jej przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016). UWAGA: Nigdy nie wrzucać tabletek bezpośrednio do basenu. Dozowanie przeprowadzić najlepiej wieczorem, gdy w basenie nie ma kąpiących się osób. Nigdy nie mieszać preparatów bezpośrednio ze sobą. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor). Po uzyskaniu optymalnych parametrów wody basenowej można rozpocząć korzystanie z basenu. Umiarkowanie toksyczny dla ludzi i zwierząt przy połknięciu.

Substancja czynna:

Symklosen, zaw. 970 g/kg
 
Pojemność: 1 kg  50x20g
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
Elementy oznakowania:
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP):
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H272 – Może intensyfikować pożar; utleniacz
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H319 – Działa drażniąco na oczy
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
EUH 031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P 221 – Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi.
P 280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P 301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P 302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  1. Polecam! Alicja on 29.07.2019
    Cena z dostawą
    Jakość obsługi
    Jakość produktu

    Jedne z lepszych tabletek jakie używałam.

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi