Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
2x Spray Na Komary Kleszcze Strong 50% Deet MUGGA

2x Spray Na Komary Kleszcze Strong 50% Deet MUGGA • Najbardziej skuteczny repelent na rynku

 • Światowy Bestseller

 • Odstrasza komary, kleszcze, muchy, meszki w tym owady egzotyczne

 • 50% stężenie substancji czynnej DEET

 • Pełna ochrona do 8 godzin

 • Ekstremalnie długa data ważności 2026r.

66,00 zł

Dostępność: Brak w magazynie

Brakuje 170,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

2x Spray Na Komary Kleszcze Strong 50% Deet MUGGA

Seria 2021

Długa data przydatności: 2026

Wygodna w aplikacji i nie zostawia tłustych śladów na skórze

Nowy aplikator i system dozowania: Mgiełka

Produkt  I gatunku w 100% oryginalny:

 • Jest to repelent rejestrowany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dlatego oryginalność zarówno produktu finalnego jaki substancji czynnej muszą spełniać najwyższą jakość bezpieczeństwa jak i skuteczności.
 • Substancja czynna jest rekomendowana przez WHO ( Światową Organizację Zdrowia ) w profilaktyce przeciw Malarii, Denga, Zika czy chorobom odkleszczowym jak Borelioza, czy KZM
 • Mugga zawiera bezpieczne i skuteczne stężenia substancji czynnych.
 • Mugga powstała przy współpracy Instytutu Medycyny Tropikalnej im. Księcia Leopolda w Antwerpii. O jego skuteczności świadczy specjalne wyróżnienie Unii Europejskiej za skuteczność działania.

Najmocniejszy na Polskim rynku preparat na kleszcze, meszki i komary zarówno tropikalne jak i europejskie w wersji extra strong


Przeznaczony dla osób wyjeżdżających w w rejony tropikalne, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo zarażenia się jedną z groźnych chorób tropikalnych m.in. Malarią, Zika czy Denga. Repelent z deet do bezpośredniej aplikacji na odkryte części ciała i odzież. Wysoką skuteczność i długi czas działania osiągnięto poprzez zastosowanie aktywnej notyfikowanej przez Unię Europejską substancji czynnej deet 50 ( N,N-Diethyl-3-methylbenzamide 500g/L )

Czas zabezpieczenia do 9 godzin

Mugga 50 deet jest łatwa w aplikacji i posiada przyjemny eukaliptusowy zapach oraz długi czas działania. Nie jest tłusta i idealnie sprawdza się zarówno w klimacie subtropikalnym, tropikalnym i umiarkowanym europejskim.

Dla kogo zalecana jest Mugga 50 deet extra strong spray ?

 • Osób które wyjeżdżają w regiony tropikalne i subtropikalne, gdzie występują bardzo groźne choroby m.in.: malaria, denga, zika, żółta febra
 • Ogrodników i osób pracujących na roli
 • Myśliwych i wędkarzy
 • Leśników i osób pracującym w lesie i w miejscach występowania dokuczliwych owadów
 • Służb mundurowych w szczególności żołnierzy
 • Młodzieży powyżej 18 roku, przebywających na koloniach,obozach i wyjazdach typu zielona szkoła
 • Biwakowiczom, miłośnikom pieszych, leśnych i górskich wędrówek, jak również rodzinom spędzającym wspólnie czas na powietrzu

Stosowanie Mugga 50 deet

Spryskać niewielką ilością preparatu skórę i odzież z odległości około 20 cm. Nie należy stosować środka deet 50 na podrażnioną skórę, skaleczenia albo otwarte rany. Unikać okolic oczu, ust i błony śluzowej, w przypadku kontaktu sprayu z oczami przemyć dużą ilością wody, jeśli spray miał kontakt uszkodzoną skórą, oczyścić ją wodą z mydłem.

Nie powinno się stosować środka mugga spray 50 deet bezpośrednio na twarz – w celu ochrony skóry twarzy najpierw należy spryskać dłonie i samodzielnie rozprowadzić, omijając okolice oczu i ust. Nie rozpylać środka spray 50 deet w zamkniętym pomieszczeniu, produkt jest łatwopalny. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją stosowania umieszczoną na etykiecie. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Środka nie powinno aplikować się na przedmioty wykonane z plastiku, na tkaniny syntetyczne, jak również na malowane i lakierowane powierzchnie. W przypadku spożycia środek może wywołać wymioty. Jeśli zajdzie taka potrzeba, podczas konsultacji lekarskiej należy pokazać opakowanie środka na insekty.

Nie stosować poniżej 18 roku życia – jeśli zajdzie potrzeba zabezpieczenia skóry i ubrania dziecka poniżej 18 roku życia, użyć należy dedykowanego dla młodszych użytkowników specyfiku Mugga dla dzieci o niższym stężeniu, który można stosować już od drugiego roku życia, również dostępnego w naszym sklepie w atrakcyjnej cenie.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Elementy oznakowania
Mieszanina biobójcza (zobacz sekcja 15)
Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem 1272/2008/WE z zm.
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasła ostrzegawcze

GHS02 GHS07
Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO
Dodatkowe informacje:
EUH208 – zawiera geraniol. Może powodować reakcję alergiczną.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H 225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H 412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Klasyfikacja zgodna z dyrektywą 67/548/EWG, 1999/45/EC ze zmianami


Łatwopalny Xi Drażniący
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
R10 Produkt łatwopalny.
R22 Działa szkodliwie po połknięciu.
R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.
R 52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w
środowisku wodnym.
Zwroty wskazujące środki bezpieczeństwa
S2 Chronić przed dziećmi.
S13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
S20/21 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
S25 Unikać zanieczyszczenia oczu.Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
 1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi