Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu 2021

Product was successfully added to your shopping cart.

I. Informacje o firmie 

Właścicielem sklepu internetowego www.Gardenowo.pl jest firma:
Usługi Doradcze Artur Błasik
Niwy 2b; 97-420 Szczerców
Nip 769-198-31-37 Regon 101336561
Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej prze Ministra Gospodarki

II. Postanowienia ogólne
1. Kupującym może być zarówno przedsiębiorca, dokonujący zakupu w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jak i klient indywidualny (konsument). Kupujący powinien mieć miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski (dla celów doręczenia przesyłki).
2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w złotych polskich.
3. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów, w szczególności przepisom Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
4. Sklep zastrzega sobie możliwość odmówienia realizacji zamówienia w ciągu 7 dni roboczych w przypadku błędów technicznych w opisie produktu lub rażących odstępstw.
5. W przypadku przejściowej niemożności zrealizowania zamówienia o właściwościach zamówionych przez Kupującego po wysłaniu potwierdzenia realizacji zamówienia do Kupującego, Sklep zastrzega sobie możliwość zwolnienia się z zobowiązania poprzez wysłanie towaru zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę. Jednocześnie sklep informuje o prawie Kupującego do nieprzyjęcia tego towaru i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Kupujący związany jest ceną umieszczoną na stronie Sprzedającego w momencie składania zamówienia. Umieszcze nie na stronie sklepu internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny stanowi ofertę ich sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Do ceny każdego towaru należy doliczyć koszt przesyłki odpowiednio do sposobu doręczenia.
7. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową na stronie www.gardenowo.pl i udzielenie informacji zwrotnej przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia .
8. Sklep www.gardenowo.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. W przypadku zaistnienia błędów technicznych w opisie produktu lub rażących odstępstw od opisu zamieszczonego na stronie Sklepu Kupującemu przysługuje roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową, tj. doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo od umowy odstąpić. Od umowy nie można jednak odstąpić , gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

III. Realizacja zamówienia
1. Zamówienia przyjmowane są przez Internet.
2. Aby zamówić dowolny produkt dostępny w sklepie internetowym www.gardenowo.pl należy być osobą pełnoletnią lub reprezentować firmę, założyć konto bądź nie zakładać konta i wypełnić formularz zamówienia podając przy tym swoje prawdziwe dane osobowe (które są niezbędne do weryfikacji zamówienia oraz do późniejszej jego realizacji).
3. Następnie można złożyć zamówienie dodając interesujący produkt (lub kilka produktów ) do swojego koszyka.
4. Po prawidłowym uzupełnieniu formularza i złożeniu zamówienia automatycznie zostanie wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie zawiera informację o przyjęciu przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, a ponadto podstawowe informacje identyfikujące strony i przedmiot umowy, jego cenę, a także datę dokonanej sprzedaży towaru wraz z numerem zamówienia. Dodatkowo na potwierdzeniu sprzedawca zamieści zastrzeżenia o uprawnieniach przysługujących Kupującemu.
5. W świetle prawa, zamówienie złożone drogą elektroniczną jest równoznaczne z zawarciem umowy i obliguje do odbioru i zapłaty umówionej ceny za towar.
6. W trosce o dobro użytkowników wszystkie IP oraz numery komputerów i czas transakcji są rejestrowane.
7. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru (Poczta Polska, Kurier). O czasie realizacji informujemy na kartach prodktów. W przypadku braku dostępności towaru lub ograniczonej dostępności towaru Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji umowy (tj. wydania zakupionego towaru Kupującemu) do momentu dostępności zamawianych towarów u producenta/dystrybutora. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku dalszej niemożności wykonania umowy przez Sprzedawcę, tj. po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Kupującemu cenę sprzedaży w pełnej wysokości.
8. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
9. Dowód zakupu (paragon bądź oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki.

IV. Dostawa
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.gardenowo.pl dostarczamy Pocztą Polską lub kurierem.
2. Czas realizacji zamówienia w zależności od wybranego sposobu płatności liczony jest od momentu złożenia zamówienia w dni robocze dla przesyłek pobraniowych, lub od momentu zaksięgowania wpłaty dla przesyłek opłacanych przelewem lub kartą płatniczą. Dzień wysyłki widoczny jest na stronie internetowej www.gardenowo.pl .
3. W przypadku nieodebrania przesyłki od doręczyciela lub zwrotu przesyłki z winy klienta, klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki.
4. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem, na nasz koszt, chyba, że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.    
5. Zamówienia na Sadzonki realizowane są przez Szkółkę Ogrodniczą Ogrodyonline w Białymstoku.                                                                                           


V. Sposoby płatności
1. Przelew na konto bankowe, po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od naszej firmy prosimy o dokonanie przelewu w wysokości wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki na podany numer rachunku bankowego w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia. Na bankowym poleceniu przelewu należy podać numer zamówienia. W przypadku niemożności zrealizowania przez nas zamówienia z powodu braków magazynowych, lub innych przyczyn niezawinionych przez sklep po wyczerpaniu trybu wskazanego pkt.9 w części II regulaminu i ostatecznie po odstąpieniu od umowy przez Kupującego wpłacona kwota zostanie niezwłocznie zwrócona, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

DANE DO PŁATNOŚCI DROGĄ PRZELEWU BANKOWEGO :
BRE Bank S.A. (mBank) konto nr : 30 1140 2004 0000 3102 7470 1931
odbiorca : Usługi Doradcze Artur Błasik
adres odbiorcy : 97-420 Szczerców; Niwy 2b 2.
Płatności elektroniczne realizowane przez Transferuj.pl

2. Pobranie/ gotówka płatna kurierowi , listonoszowi lub na poczcie przy odbiorze paczki .

VI. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość przez konsumenta.
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej rzeczy. W przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. W przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Usługi Doradcze Artur Błasik, adres: Niwy 2b 97-420 Szczerców, sklep@gardenowo.pl , tel. 726 445379) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru forularza odstąpienia od umowy wysyłanego do Państwa w mailu transakcyjnym, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwo sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
10. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
11. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20PLN.
12. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Formularz do pobrania "Odstąpienie od umowy"

VII. Gwarancja
1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.gardenowo.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
3. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień nabywcy, który jest konsumentem, wynikających z niezgodności towaru z umową. Regulacja odpowiedzialności sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Podmiot prowadzący sklep informuje o możliwości zaistnienia przerw w korzystaniu ze sklepu Internetowego powstałych z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itd.) lub innych od niego niezależnych, zo w żaden sposób nie wpływa na realizację dokonanych już zamówień.
2. Niniejszy Regulamin umieszczony jest w Sklepie Internetowym pod adresem www.gardenowo.pl i obowiązuje od dnia w którym Klient mógł poprzez nieodpłatne jego udostepnienie zapoznać się z jego treścią przed zawarciem umowy. Ponadto Sklep umożliwia pobranie regulaminu przez użytkownika Sklepu w ten sposób, aby mógł on dowolnie jego treść zapisać
3. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym w ten sposób, że Klient może się z nimi zapoznać, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień przed każdym złożeniem zamówienia. Klient, którego zamówienie jest w trakcie realizacji w momencie dokonania zmian regulaminu podlega regulaminowi i ofercie aktualnym na dzień otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia.
5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem „gardenowo.pl”, a konsumentami będą rozstrzygane przez sądy powszechne zgodnie z obowiązującymi
6. Według regulaminu prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

7. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie