Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
3szt Gaśnica Na Osy I Szerszenie 600ml Bros

3szt Gaśnica Na Osy I Szerszenie 600ml Bros

Preparat zwalcza osy i szerszenie wracające do gniazd jeszcze kilka dni po oprysku.

96,51 zł

Marka: Bros

Czas wysyłki: 24h

PRZEDPŁATA:

Paczkomaty InPost 24/7 14,99 zł
Kurier 15,99 zł

POBRANIE:

Kurier 20,99 zł
Brakuje 170,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

3szt Gaśnica Na Osy I Szerszenie 600ml Bros

3szt Gaśnica Na Osy I Szerszenie 600ml Bros

Aerozol do zwalczania os i szerszeni oraz niszczenia ich gniazd - w ogrodach, na tarasach i balkonach. Unikalna konstrukcja zaworu umożliwia oprysk z odległości 5m zapewniając bezpieczeństwo i wygodę.

Sposób użycia Gaśnicy na Osy i Szerszenie Bros:

Wstrząsnąć przed użyciem. Spryskać obficie gniazdo i wlot do niego. Oprysk wykonywać z odległości ok. 5m zgodnie z kierunkiem wiatru, wczesnym rankiem lub wieczorem, gdy owady są mniej aktywne. Gniazdo można usunąć najwcześniej po 24h od zabiegu. Preparat zwalcza osy i szerszenie wracające do gniazd jeszcze kilka dni po oprysku.

Opakowanie 600ml

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 z późniejszymi zmianami:
Piktogramy:
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i
innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261 Unikać wdychania par.
P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury
przekraczającej 50oC.
P280 Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami.
Informacje uzupełniające:
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Zawiera niskowrzącą frakcję naftową obrabianą wodorem i izopropanol

  1. OK Ewa on 13.08.2020
    Cena z dostawą
    Jakość obsługi
    Jakość produktu

    WSZYSTKO OK.POLECAM:)

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem