Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu 2021

Product was successfully added to your shopping cart.
Anti Sting Gun na Osy Szerszenie 300ml Target

Anti Sting Gun na Osy Szerszenie 300ml Target

Preparat zwalcza osy i szerszenie, przeznaczony jest do likwidacji gniazd os i szerszeni. 

17,00 zł

Dostępność: Brak w magazynie

Marka: Target

Brakuje 180,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

Anti Sting Gun na Osy Szerszenie 300ml Target

Opakowanie pod ciśnieniem umożliwia rozpylanie preparatu z dużej odległości, ograniczając ryzyko bezpośredniego kontaktu z owadami.

Działanie preparatu jest natychmiastowe. Wykonywać oprysk późnym popołudniem lub wieczorem, ze względu na mniejszą aktywność owadów. Obficie spryskać gniazdo przez 6-7 sekund, aby nasączyć je dobrze produktem, główny strumień kierować w otwór gniazda.

W przypadku likwidacji dużego gniazda, liczącego powyżej 50 sztuk owadów, zaleca się zastosowanie wydłużonego czasu oprysku - około 12 sekund. Do usuwania gniazda przystąpić po upływie 24 godzin.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

ELEMENTY OZNAKOWANIA
Znaki ostrzegawcze:

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić .
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej
50 ºC/122 ºF.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z krajowymi przepisami.
Dodatkowe oznakowanie:
Zawiera substancje czynne: 0,50% (m/m) cypermetryny (0,50g/100g)
0,20% (m/m) tetrametryny (0,20g/100g)
0,01 % (m/m) geraniol (0,01 g/100 g)

  1. OK OLA on 23.07.2020
    Cena z dostawą
    Jakość obsługi
    Jakość produktu

    Preparat zdaje egzamin. Wszystko tak jak w opisie.

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem