Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu 2021

Product was successfully added to your shopping cart.
SUB NAT AntyChwast TOTAL RTU 1L Substral

SUB NAT AntyChwast TOTAL RTU 1L Substral

Produkt wycofany u Producenta. Polecamy:


Roundup Hobby Al Spray 1l Chodniki Podjazdy Substral

35,00 zł

Dostępność: Brak w magazynie

Marka: Substral

Brakuje 180,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

SUB NAT AntyChwast TOTAL RTU 1L Substral

Substral AntyChwast TOTAL to najnowsza linia produktów znanej firmy Substral. To rodzina produktów chwastobójczych (herbicydów) oparta w 100% na naturalnej substancji aktywnej (zawiera organiczny kwas pelargonowy). Substral AntyChwast TOTAL nie zawiera Glifosadu. Przeznaczony jest do zwalczania szerokiej gamy chwastów w ogrodzie, wokół domu, na działkach. Idealny do ścieżek, podjazdów, patio ( i innych powierzchni twardych i półtwardych) oraz do stosowania wokół podstawy róż, krzewów i drzew. Warto zaznaczyć, że można nim zwalczać chwasty pod drzewami owocowym i krzewami winorośli, ponieważ działa na zielone części roślin i nie uszkadza tych zdrewniałych.

W sprzyjających warunkach, widać pierwsze efekty już nawet po 2 godzinach od zastosowania.

Substral AntyChwast TOTAL jest bezpieczny dla gleby, gdyż ulega biodegradacji. To alternatywa dla wszystkich, którzy poszukują naturalnych rozwiązań w ogrodzie, nie chcą używać preparatów oparty na glifosacie, czy innych substancjach chemicznych. Jest to więc naturalny zamiennik Roundupu i pozostałych produktów zawierających glifosat.

Dostępne są zarówno opakowania w formie wydajnego koncentratu, jak również w gotowego do użycia spray’u

  • BRAK GLIFOSATU
  • Efekty widoczne bardzo szybko, nawet po 2 godzinach
  • 100% naturalna substancja aktywna
  • Już po 24 godzinach możemy sadzić lub wysiewać
  • Uniwersalny środek chwastobójczy
  • Idealny do zastosowania w każde miejsce wokół domu i ogrodzie

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informację zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art.28 (DZ.U.2018, poz. 1310) ustawy o środkach ochrony roślin.

 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę.
P102 - Chronić przed dziećmi.
P270 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P501 - Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów
niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi,
krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.
Zwroty EUH : EUH208 - Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-
metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia.
Dodatkowe zwroty : SP1 - Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myć
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych/Unikać zanieczyszczania wód
poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg).
SPe3 - W celu ochrony organizmów wodnych/roślin nie będących obiektem
zwalczania/stawonogów/owadów nie będących obiektem zwalczania konieczne
jest określenie strefy buforowej w odległości (określona odległość) od terenów
nieużytkowanych rolniczo/zbiorników i cieków wodnych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.
  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem