Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
Chlor Triochlor Basen 1kg Target tabletki 50x20g

Chlor Triochlor Basen 1kg Target tabletki 50x20g

Wolno rozpuszczające się tabletki chlorowe przeznaczone do długotrwałej dezynfekcji wody basenowej. Czas kontaktu zapewniający skuteczną dezynfekcję wynosi 24 godziny.
39,00 zł

Marka: Target

Czas wysyłki: 24h

PRZEDPŁATA:

Paczkomaty InPost 24/7 14,99 zł
Kurier 15,99 zł

POBRANIE:

Kurier 20,99 zł
Brakuje 170,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

Chlor Triochlor Basen 1kg Target tabletki 50x20g

Wolno rozpuszczające się tabletki chlorowe przeznaczone do długotrwałej dezynfekcji wody basenowej. Odpowiednią ilość tabletek należy umieścić w pływaku lub skimerze oraz włączyć pompę cyrkulacyjną. Jednocześnie przeprowadzić chlorowanie wody przy pomocy preparatu Extra Chlor. Poziom aktywnego chloru w wodzie powinien wynosić poniżej 1 mg/l. Zawartość aktywnego chloru w wodzie basenowej oraz odczyn pH należy sprawdzać regularnie kilka razy w tygodniu przy pomocy odpowiednich testów do pomiaru tych parametrów. Czas kontaktu zapewniający skuteczną dezynfekcję wynosi 24 godziny. Nigdy nie wrzucać tabletek bezpośrednio do basenu. Dozowanie przeprowadzić najlepiej wieczorem, gdy w basenie nie ma kąpiących się osób. Nigdy nie mieszać preparatów bezpośrednio ze sobą.

Substancja czynna:

Symklosen, zaw. 950 g/kg

Opakowanie: 50 tabletek, 1 tabletka 20g

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Elementy oznakowania:
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP):
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H272 – Może intensyfikować pożar; utleniacz
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H319 – Działa drażniąco na oczy
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
EUH 031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P 221 – Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi.
P 280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P 301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z
lekarzem.
P 302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontakto-
we, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

 1. POLECAM GOŚĆ on 12.08.2020
  Cena z dostawą
  Jakość obsługi
  Jakość produktu

  POLECAM

 2. OK gość on 12.08.2020
  Cena z dostawą
  Jakość obsługi
  Jakość produktu

  CHLOR DZIAŁA. POLECAM

 3. Ok Natalia on 10.08.2020
  Cena z dostawą
  Jakość obsługi
  Jakość produktu

  Jak to chlor działa tak jak powinien

 4. OK! Zofia on 01.08.2019
  Cena z dostawą
  Jakość obsługi
  Jakość produktu

  Chlor jak chlor, działa bez zarzutów. Polecam!

 5. Polecam serdecznie Ola on 25.07.2019
  Cena z dostawą
  Jakość obsługi
  Jakość produktu

  Jedne z lepszych tabletek jakie używałam, polecam

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem