Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu 2021

Product was successfully added to your shopping cart.
Karate Zeon 050CS 50ml Target

Karate Zeon 050CS 50ml Target

Środek owadobójczy, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych.
26,50 zł

Marka: Target

Czas wysyłki: 24h

PRZEDPŁATA:

Paczkomaty InPost 24/7 11,99 zł
Kurier 15,99 zł
Poczta polska 8,99 zł

POBRANIE:

Kurier 19,99 zł
Brakuje 180,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

Karate Zeon 050CS 50ml Target

Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. 

Substancja aktywna:

lambda- cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów)

Stosowanie:

ProblemRoślinaDawkowanie
 mszyce ziemniak  1,6-2 ml w 3-4 l wody/100 m2
gąsienice - bielinka kapustnika i rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuścina, śmietka kapuścina, wciornastek tytoniowiec kapusta głowiasta 1,2ml w 2-6 l wody/100m2
stonka ziemniaczana - larwy i chrząszcze  ziemniak 1,2-1,6ml w 3-4 l wody/100m2
mszyce, omacnica jarzębianka, zwójka różóweczka  aronia 2 ml na 5-7,5 l wody/100 m2
omacnica prosowianka  kukurydza cukrowa 2ml w 3-4 l wody/100m2
mszyca jabłoniowa jabłoń 1,5-2ml w 5-7,5 l wody/100m2
wciornastek tytoniowiec, śmietka cebulanka cebula 1,2ml w 4-5 l wody/100m2

Opakowanie: 50ml

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

Elementy oznakowania
Oznakowanie (ROZPORZĄDZENI E (WE) NR 1272/2008)
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia :

Hasło ostrzegawcze : Uwaga
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
Zapobieganie:
P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ochronę oczu/ ochronę twarzy.
Reagowanie:
P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ/ lekarzem.
P330 Wypłukać usta.
P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 Zebrać wyciek.
Dodatkowe oznakowanie
EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.
  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi