Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu 2021

Product was successfully added to your shopping cart.
Klej Entomologiczny Bariera Klejąca na Szkodniki 200g Target

Klej Entomologiczny Bariera Klejąca na Szkodniki 200g Target

Preparat Klej Entomologiczny Bariera Klejąca na Szkodniki to skuteczne i łatwe w użyciu rozwiązanie, które eliminuje owady biegające i latające, tworząc trwałą warstwę lepiącą na roślinie. Produkt szybko unieruchamia szkodniki, zapewniając ochronę roślin owocowych, warzywnych i ozdobnych przed szkodliwym żerowaniem. Działa nawet podczas deszczu.

21,29 zł

Marka: Target

Czas wysyłki: 24h

PRZEDPŁATA:

Paczkomaty InPost 24/7 14,99 zł
Kurier 15,99 zł
Poczta polska 11,99 zł

POBRANIE:

Kurier 20,99 zł
Brakuje 170,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

Klej Entomologiczny Bariera Klejąca na Szkodniki 200g Target

Preparat Klej Entomologiczny Bariera Klejąca na Szkodniki 200g Target skutecznie ogranicza występowanie i żerowanie szkodników roślin owocowych, warzywnych oraz ozdobnych. Wykazuje szybkie i skuteczne działanie na owady z grupy latających oraz biegających. Wystarczy jednokrotne posmarowanie nim kory lub pędu, aby pożegrać problem mrówek, gąsienic czy mszyn chodzących po roślinie. Preparat jest bardzo wytrzymały na warunki atmosferyczne, a deszcz nie rozpuszcza warstwy klejącej, ani nie ogranicza jej działania.

Sposób działania Kleju Entomologicznego Bariery Klejącej na Szkodniki 200g Target

Klej entomologiczny tworzy na powierzchni rośliny wartwę lepiącą, do której w mechaniczny sposób przyklejają się owady próbujące ją przekroczyć. Klej wykazuja się bardzo wysoką przyczepnością oraz wysoką odrornością na warunki pogodowe. Po opadach deczy wartwa klejąca nadal spełnia swoją rolę. Dodatkowym atutem jest nie wchłanianie kleju przez korę drzewa. Produkt przeznaczony jest przede wszystkim do zwalczania mrówek, opuchlaków, mszyc, skorków i gąsienic, ale działa na wszystkie owady. Szkodniki zostają skutecznie unieruchomione przy niewielkim kontakcie z barierą klejącą do drzew, dzięki czemu preparat szybko przynosi efekty.

Zalety Kleju Entomologicznego Bariery Klejącej na Szkodniki 200g Target

  • Wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych
  • Produkt gotowy do użycia
  • Naturalny skład
  • Nie posiada chemicznie aktywnych substancji czynnych
  • Eliminuje owady biegające i latające
  • Szybkie i skutecznie działanie

Zastosowanie Kleju Entomologicznego Bariery Klejącej na Szkodniki 200g Target

Klej Entomologiczny, tworzący barierę zatrzymująca owady biegające i latające, jest szczególnie przydatnym preparatem dla wszystkich sadowników. Zastosowanie kleju powoduje uniemożliwenie szkodnikom wspinanie się po roślinie, drzewku czy krzewie owocowym, co w efektcie ogranicza możliwość uszkodzeń owoców i innych części rośliny. Klej entomologiczny sposowany może być z powodzeniem nie tylko w sadzie, ale i ogrodzie ozdobnym, gdzie wykazuje takie samo działanie, chroniąc rośliny przed np. atakami mszyc czy mrówek. Jego naturalny skład nie jest przeszkodą przy stosowaniu go również w ogrodzie warzywnym.

Sposób użycia i Dawkowanie Kleju Entomologicznego Bariery Klejącej na Szkodniki 200g Target

Użycie Kleju Entomologicznego jest niezwykle proste i nie sprawi żadnych trudności nawet początkującemu ogrodnikowi. Preparat sprzedawany jest w gotowej formie. Wystarczy za pomocą pędzla namalować na roślinie pas dookoła o grubości około 4 cm. Pokrycie kory lub łodygi w tym miejscu musi być szczelne,  więc należy upewnić się, że wartwa kleju jest równomiernie rozłożona na całej powierzchni i nie pozostawa miejsc, w których owady mogłyby przejść bezprzeszkód. Klej entomologiczny nalezy stosować w okresie wegetacyjnym roślin, czyli od wiosny do jesieni. Używanie go w temperaturze poniżej zera, poczas deszczu lub podwyższonego poziomu wilgoci może obniżyć jego skuteczność. Na przeprowadzenie zabiegu najlepiej wybrać suchy i bezwietrzny dzień.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Elementy oznakowania
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasło ostrzegawcze
NIEBEZPIECZEŃSTWO


Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie
Zawiera: n-heksan.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H361f Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego
ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P370+P378 W przypadku pożaru: użyć piany do gaszenia.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.
  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi