Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu 2021

Product was successfully added to your shopping cart.
Scorpion 325 SC 10ml Truskawki Warzywa Target

Scorpion 325 SC 10ml Truskawki Warzywa Target

Jest środkiem grzybobójczym, wysoce selektywnym koncentratem w  postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu wgłębnym i kontaktowym. 

15,00 zł

Marka: Target

Czas wysyłki: 24h

PRZEDPŁATA:

Paczkomaty InPost 24/7 11,99 zł
Kurier 15,99 zł
Poczta polska 8,99 zł

POBRANIE:

Kurier 19,99 zł
Brakuje 180,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

Scorpion 325 SC 10ml Truskawki Warzywa Target

REVUS 250 SC  jest środkiem grzybobójczym, wysoce selektywnym koncentratem w  postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu wgłębnym i kontaktowym. Do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka oraz pomidorów gruntowych przed chorobami grzybowymi.

Środek Revus 250 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych. Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową (efekt zroszenia powierzchni). Po naniesieniu środka na roślinę i jego wyschnięciu, jest on odporny na zmywanie przez deszcz.

Substancja aktywna: mandipropamid (związek z grupy amidów) 250g/litr

 

Stosowanie

ProblemRoślinaDawkowanie
zaraza ziemniaka ziemniak 6 ml /100m2 na 4 litry wody
zaraza ziemniaka, alternarioza pomidora pomidor 6 ml /100m2 na 7 litrów wody

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

Elementy oznakowania
Oznakowanie (ROZPORZĄDZENI E (WE) NR 1272/2008)
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze : Uwaga
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P261 Unikać wdychania mgły.
P261 Unikać wdychania par.
P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Zapobieganie:
P280 Stosować rękawice ochronne.
Reagowanie:
P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P391 Zebrać wyciek.
Dodatkowe oznakowanie
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.
  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem