Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
Spray na Komary i Kleszcze MAX 90ml Target

Spray na Komary i Kleszcze MAX 90ml Target

Okres działania odstraszającego: 8 godzin.

12,67 zł

Dostępność: Brak w magazynie

Marka: Target

Brakuje 170,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

Spray na Komary i Kleszcze MAX 90ml Target

Aerozol przeznaczony do odstraszania komarów, meszek, kleszczy. Produkt należy stosować na odzież.
Okres działania odstraszającego: 8 godzin. W celu zapewnienia ochrony przeciwko kleszczom przez dłuższy okres czasu, należy ponownie zastosować produkt po upływie 6 godzin od pierwszego zastosowania.

Sposób użycia:
Spryskiwać równomiernie narażone na ukąszenia osłonięte części ciała (ubranie) z odległości ok. 15-20 cm.

Substancja czynna:

N,N-dietylo-m-toluamid/DEET (30g/ 100g) olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany (0,1g/ 100g)

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008
Hasło ostrzegawcze NIEBEZPIECZEŃSTWO
Piktogramy

Substancje, które należy wymienić na etykiecie
N,N-dietylo-m-toluamid
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P102 Chronić przed dziećmi.
Zapobieganie
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
Reagowanie
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przechowywanie
P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/ 122 °F.
Usuwanie
--

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi