Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
Amistar 250 SC Target Zwalcza Choroby Grzybowe Warzyw

Amistar 250 SC Target Zwalcza Choroby Grzybowe Warzyw

Preparat służy do zwalczania uciążliwych chorób grzybowych w uprawie warzyw. Może być także stosowany zapobiegawczo w celu ochrony przez rozwojem infekcji.

10,79 zł

Marka: Target

* Wymagane pola

10,79 zł

Szczegóły

Amistar 250 SC Target Zwalcza Choroby Grzybowe Warzyw

Preparata stworzony w celu zapobiegania oraz zwalczanie jednych z najbardziej uciążliwych chorób grzybowych w uprawie warzyw w ogrodzie. Wykazuje szybkie i skuteczne działanie przeciwko patogenom wywołującym choroby takie jak szara pleśń, mączniak rzekomy, zaraza ziemniaka i innych. Jest to niezastąpiona pomoc dla każdego ogrodnika, którego rosliny zostały porażone przez gryby.

Sposób działania Amistaru 250 SC

Środek wykazuje szybkie i skuteczne działanie systemiczne układowe, co oznacza, że wnika od do tkanek rosliny i tam zapobiega i chroni przed chorobami grzybowymi, a także zwalcza występujące już patogeny atakujące roślinę. Preparat jest odporny na zmywanie, co przeczynia si e także do długiego okresu w jakim roślina pozostaje pod ochroną preparatu, chroniąc ją przed nawrotem infekcji.

Zalety Amistaru 250 SC

  • kompleksowe działanie systemiczne i układowe

  • produkt w postaci koncentratu do rozcieńczania

  • zwalcza oraz zapobiega chorobom grzybowym

  • działa szybko i skutecznie

Zastosowanie Amistaru 250 SC

Preparat zaleca się stosować od połowy marca do połowy października. Szczególnie polecany do walki z chorobami grzbowymi takimi jak: szara pleśń, zaraza ziemniaki, mączniak rzekomy, alternarioza, zgnilisna twardzikowata. Środek jest niezastąpioną pomocą w uproczywejwalce z chorobami grzybowymi naszych upraw. Stosuje się go w ochronie roślin warzywnych ogrodowych.

Sposób użycia Amistaru 250 SC

Preparat występuje w formie koncentratu, który należy rozcieńczyć z wodą superując się proporcjami jakie zaleca producent w zależności od każdej z upraw. Produkt najlepiej stosować przeprowadzając zabuiegi opryskowe zwykorzystaniem opryskiwacza ręcznego. Zaleca się przeprowadzanie zabiegu z ylaczeniem okresu wzmożonej aktywności pszczół oraz innych pożytecznych owadów.

Dawkowanie Amistaru 250 SC

POMIDOR POLOWY – 8-10 ml na 8 L wody

SAŁATA POLOWA – 8 ml na 6 L

ZIEMNIAK – 5 ml na 3-4 L wody

SAŁATA POD OSŁONAMI, PAPRYKA Z UPRAWY TUNELOWEJ – 10 ml w 10 L wody

MARCHEW, GROCH, POR, SELE, KAPUSTA, KALAFIOR, CEBULA, FASOLA - 8 ml na 7 L wody

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

Elementy oznakowania
Oznakowanie (ROZPORZĄDZENI E (WE) NR 1272/2008)
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze : Uwaga
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności :
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną.
P261 Unikać wdychania mgły.
P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Reagowanie:
P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P391 Zebrać wyciek.
Dodatkowe oznakowanie
EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.
  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem