Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
Aspermet 200ec 30ml Target

Aspermet 200ec 30ml Target

Środek owadobójczy o działaniu kontaktowym, w postaci koncentratu stężonej emulsji do rozcieńczania wodą do opryskiwania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych
20,21 zł

Dostępność: Brak w magazynie

Marka: Target

Brakuje 170,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

Aspermet 200ec 30ml Target

Masz już wystarczająco dosyć komarów i kleszczy w swoim ogrodzie?

Może już najwyższy czas zastosować Aspermet. Spryskaj nim ogród i ciesz się latem...

Aspermet 200 EC to środek owadobójczy o działaniu kontaktowym, w postaci koncentratu stężonej emulsji do rozcieńczania wodą do opryskiwania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych (na działkach, ogródkach przydomowych, itp.) Zwalcza: komary, kleszcze i inne uciążliwe owady, muchy, prusaki, karaluchy, pluskwy, mrówki faraona, rybiki cukrowe itp., a także wołki zbożowe, mole, mkliki itp. 30 ml środka wystarcza na 30 do 60 m² powierzchni.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Elementy oznakowania
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:
Piktogramy:

Hasło ostrzegawcze:
UWAGA
Zwroty określające rodzaj zagrożenia
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty określające środki ostrożności:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub
etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
P261 Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy.
P272 Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.
P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P391 Zebrać wyciek.
P411 Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 0 – 30ºC
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia,
zgodnie z krajowymi / międzynarodowymi przepisami
Dodatkowe wymogi dotyczące etykietowania:
Składniki czynne/stwarzające zagrożenie: permetryna 200 g/dm3
Uwaga: preparat toksyczny dla pszczół.

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem