Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
Płyn Odstraszający Krety 500ml Bros

Płyn Odstraszający Krety 500ml Bros

Wlany do tunelu skutecznie odstrasza krety zapachem.

16,95 zł

Marka: Bros

Czas wysyłki: 24h

PRZEDPŁATA:

Paczkomaty InPost 24/7 14,99 zł
Kurier 15,99 zł
Poczta polska 11,99 zł

POBRANIE:

Kurier 20,99 zł
Brakuje 170,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

Płyn Odstraszający Krety 500ml Bros

Płyn odstrasza krety występujące na terenie lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych. Wlany do tunelu skutecznie odstrasza krety zapachem.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa

Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 z późniejszymi zmianami:
Piktogramy:
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102 Chronić przed dziećmi.
P280 Stosować rękawice ochronne
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i
innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P261 Unikać wdychania par.
P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych
Informacje uzupełniające:
EUH208 Zawiera geraniol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem