Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
Bros Gaśnica Na Osy i Szerszenie Automatyczna Bros Gaśnica Na Osy i Szerszenie Automatyczna

Bros Gaśnica Na Osy i Szerszenie Automatyczna

Samoczynne opróżnianie dzięki czemu zmniejszamy ryzyko użądlenia.


33,23 zł

Marka: Bros

Czas wysyłki: 24h

PRZEDPŁATA:

Paczkomaty InPost 24/7 14,99 zł
Kurier 15,99 zł
Poczta polska 11,99 zł

POBRANIE:

Kurier 20,99 zł
Brakuje 170,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

Bros Gaśnica Na Osy i Szerszenie Automatyczna

Przeznaczona do zwalczania os i szerszeni oraz niszczenia ich gniazd. Szczególnie przydatny do usuwania trudno dostępnych i ukrytych gniazd, np. na strychach, poddaszach, pod dachówkami, wewnątrz ścian, w kominach.

 • samoczynne opróżnianie dzięki czemu zmniejszamy ryzyko użądlenia
 • rozpylanie w 3 kierunkach
 • długi wężyk 1,5m
 • praktyczny uchwyt do mocowania

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 z późniejszymi zmianami:
Piktogramy:
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i
innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury
przekraczającej 50°C.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych.


 1. Super Michał on 18.01.2021
  Cena z dostawą
  Jakość obsługi
  Jakość produktu

  Polecam jak najbardziej. Nie wymaga żadnej pracy.

 2. ok Marek on 29.07.2020
  Cena z dostawą
  Jakość obsługi
  Jakość produktu

  Super produkt bardzo dobrze przemyślany. Sam robi cała robotę

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem