Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
Chlor Extra Granulat Basen 1kg Target

Chlor Extra Granulat Basen 1kg Target

Preparat do dezynfekcji wody o wysokiej zawartości aktywnego chloru. Zwalcza glony, bakterie i grzyby.
40,00 zł

Dostępność: Brak w magazynie

Marka: Target

Brakuje 170,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

Chlor Extra Granulat Basen 1kg Target

Preparat do dezynfekcji wody o wysokiej zawartości aktywnego chloru. Szczególnie polecany do szybkiej dezynfekcji w przypadku dużej zawartości glonów w mętnej wodzie. Łatwy w użyciu i dozowaniu.
Sposób użycia:
Sprawdzić pH wody - powinna wynosić 7,0 - 7,4 - preparat działa wtedy najskuteczniej. W przypadku innej wartości zastosować korektor pH ( pH Plus lub  pH Minus ). Preparat stosuje się w ilości 4-6 g/m3/dzień przy napełnieniu basenu, a następnie 2-3 g/m3/dzień wody.
Dozowanie:
Preparat Extra Chlor najlepiej stosować po uprzednim rozpuszczeniu w wodzie. Następnie wlewać do basenu  w pobliżu dopływu wody. Poziom aktywnego chloru w wodzie powinien wynosić 1 mg/l. Jeżeli zawartość aktywnego chloru spadnie poniżej poziomu 0,5 mg/l należy zastosować następną dawkę preparatu Extra Chlor. Zawartość aktywnego chloru w wodzie basenowej oraz odczyn pH należy sprawdzać regularnie przy pomocy
odpowiednich testów do pomiaru tych parametrów.
UWAGA: 
Dozowanie przeprowadzić najlepiej wieczorem
gdy w basenie nie ma kąpiących się osób.

Opakowanie: 1kg

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Elementy oznakowania:
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP):
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: Uwaga
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H319 – Działa drażniąco na oczy
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
EUH 031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P 273 – Unikać uwolnienia do środowiska.
P 280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P 301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z
lekarzem.
P 302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P 304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże
powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania.
P 305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontakto-
we, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi