Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
Chlor Triochlor 3w1 Tabletki 200gx5 Target Chemia 1kg Chlor Triochlor 3w1 Tabletki 200gx5 Target Chemia 1kg Chlor Triochlor 3w1 Tabletki 200gx5 Target Chemia 1kg Chlor Triochlor 3w1 Tabletki 200gx5 Target Chemia 1kg

Chlor Triochlor 3w1 Tabletki 200gx5 Target Chemia 1kg

Wolno rozpuszczające się tabletki chlorowe przeznaczone do długotrwałej dezynfekcji wody basenowej. Czas kontaktu zapewniający skuteczną dezynfekcję wynosi 24 godziny.
41,00 zł

Marka: Target

Czas wysyłki: 24h

PRZEDPŁATA:

Paczkomaty InPost 24/7 14,99 zł
Kurier 15,99 zł

POBRANIE:

Kurier 20,99 zł
Brakuje 170,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

Chlor Triochlor 3w1 Tabletki 200gx5 Target Chemia 1kg

Wolno rozpuszczające się tabletki chlorowe przeznaczone do długotrwałej dezynfekcji wody basenowej. Odpowiednią ilość tabletek należy umieścić w pływaku lub skimerze oraz włączyć pompę cyrkulacyjną. Jednocześnie przeprowadzić chlorowanie wody przy pomocy preparatu Triochlor 3w1 Target.5 sztuk tabletek po 200g każda.

Poziom aktywnego chloru w wodzie powinien wynosić poniżej 1 mg/l. Zawartość aktywnego chloru w wodzie basenowej oraz odczyn pH należy sprawdzać regularnie kilka razy w tygodniu przy pomocy odpowiednich testów do pomiaru tych parametrów. Czas kontaktu zapewniający skuteczną dezynfekcję wynosi 24 godziny.

Najpierw należy sprawdzić odczyn pH wody - powinien wahać się w granicach 7,0 - 7,4 - preparat działa wtedy najskuteczniej. W przypadku innej wartości zastosować korektor pH (pH Plus lub pH Minus).

Nigdy nie wrzucać tabletek bezpośrednio do basenu. Dozowanie przeprowadzić najlepiej wieczorem, gdy w basenie nie ma kąpiących się osób. Nigdy nie mieszać preparatów bezpośrednio ze sobą. Zależnie od temperatury dozować co 7 dni 1-2 tabletki na 20 m3 wody basenowej. (Poniżej 25oC -1 tabletkę, powyżej 25oC - 2 tabletki)

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Elementy oznakowania:
Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP):
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H272 – Może intensyfikować pożar; utleniacz
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu
H319 – Działa drażniąco na oczy
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
EUH 031 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P 221 – Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi.
P 280 – Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P 301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P 302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

 

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem