Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
Emulpar 940 EC Target Zwalcza Szkodniki Roślin

Emulpar 940 EC Target Zwalcza Szkodniki Roślin

Preparat przeznaczony do zwalczania mszyc i innych szkodników roślin. Dzięki naturalnej substancji czynnej nie jest szkodliwy dla środowiska.

26,00 zł

Marka: Target

* Wymagane pola

26,00 zł

Szczegóły

Emulpar 940 EC Target Zwalcza Szkodniki Roślin

Grono ogrodnicze docenia preparat Emulpar na mszyce przede wszystkim za jego naturalny skład. Dzięki temu preparat jest bezpieczny dla roślin na których jest stosowany, a także nie wydziele substancji toksycznych do otoczeni, jest bezpieczny dla roślin, ludzi i zwierząt. Skład emulparu opiera się na oleju rydzowym, często wykorzytywanym w wielu naturaluch środkach do ogrodu. Olej rydzowy na mszyce działa bardzo szybko i skutecznie. Oczywiście spektrum działania preparatu jest znacznie szersze. Emulpar zwalcza wciornastki, przedziorki, miseczniki i wiele innych uciążliwych szkodników w naszych ogrodach.

Zalety Emulpary 940 EC

  • produkt naturalnym

  • bezpieczny dla środowiska

  • nie posiada okresu karencji

  • zdatny do użytku przez cały okres wegetacji

  • zabezpiecza iglaki przed brązowniem pędów

Emulpar 940 EC – sposób działania

Preparat służy do przeprowadzania zabiegów na zainfekownych przez szkodniki roślinach. Na roślinie wykazuje działanie powierzchowne. Tworzy barierę – lepką i gęstą. Płyn uniemożliwia szkodnikom żerowanie, a także poruszanie się i oddychanie. Konsekwencją ostatecznie skorzystania z emulparu jest obumarcie wszystkich szkodników w ciągu kilku dni.

Emulpar 940 EC kiedy stosować?

Środek Emulpar stosować można od lutego do listopada. Stosowanie rozpocząć należy, kiedy tylko zauważymy obecność nichcianych szkodników na naszych roślinach. Preparat jest skutecznym rozwiązaniem w walce z mszycami, przędziorkami, misecznikami, wciornastkami, wełnowcami, mączlikiem, szpecielami.

Emulpan jak stosować?

Preparat sprzedawany jest w formie koncentratu. Należy rozrobić go w odpowiednich proporcjach z wodą, a następnie przy pomocy opryskiwacza ręcznego przeprowadzić zabieg opryskując zaatakowaną przez szkodniki roślinę. Oprysk powinien byc przeprowadzony bardzo dokładnie – nie omijając żadnej części zaatakowanej rośliny. Przy przeprowadzeniu zabiegu należy zwróćić szczególna uwagę na spodnią stronę liścia ponieważ często to tamchowają się szkodniki.

Emulpac 940 EC - dawkowanie

Zalecaną dawką emulparu jest 10 ml koncentratu na 1 L wody. Proporcje takie stosować należy do opryskiwania ziół, roślin ozdobnych, warzyw, drzew i krzewów owocowych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

ELEMENTY OZNAKOWANIA
Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:

Hasło ostrzegawcze: UWAGA
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319 – Działa drażniąco na oczy
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P102 – Chronić przed dziećmi.
P280 - Stosować ochronę oczu.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P405 – Przechowywać pod zamknięciem.
P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
Informacje uzupełniające: Nie dotyczy

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem