Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
Lecitek Tuja Róża Hortensja 25ml Grzybobójczy Target

Lecitek Tuja Róża Hortensja 25ml Grzybobójczy Target

Wzmacnia błonę komórkową roślin, poprawia wybarwienie i kwitnienie, redukuje uszkodzenia spowodowane wa runkami atmosferycznymi.

17,00 zł

Dostępność: Brak w magazynie

Marka: Target

Brakuje 170,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

Lecitek Tuja Róża Hortensja 25ml Grzybobójczy Target

LECITEC jest substancją podstawową o działaniu grzybobójczym. Produkt naturalny, uzyskany z mieszaniny zoptymalizowanych Iecytyn. Substancje aktywne zawarte w mieszance są bezpieczne dla środowiska naturalnego i dIa ludzi. Skutecznie chroni przed chorobami roślin i zapobiega ich występowaniu. Produkt można stosować w gospodarstwie ekologicznym.

Ogranicza przenikanie patogenów mączniaka, kędzierzawości, alternariozy. Wzmacnia błonę komórkową roślin, poprawia wybarwienie i kwitnienie, redukuje uszkodzenia spowodowane wa runkami atmosferycznymi. Stosowanie Lecitec ogranicza stosowanie środków ochrony roślin. Substancja aktywna: lecytyna

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

Substrancja podstawowa zatwierdzona zgodnie z rozporądzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009.
Elementy oznakowania

UWAGA
Środki ostrożności:
Zwroty H:
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.
Zwroty P:
P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, nalezy pokaza c etykietę lub opakowanie.
P102 - Chronić przed dziećmi.
P262 - Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P270 - Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P273 - Unikać uwolnienia do środkowiska.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P305+351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli sa i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P309+310 - W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P403+P233 - Przechowywa w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczeknie zamknięty.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwac zgodnie z obowiązującym prawem.Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.
  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem