Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu 2021

Product was successfully added to your shopping cart.
Lecitek Tuja Róża Hortensja 25ml Grzybobójczy Target

Lecitek Tuja Róża Hortensja 25ml Grzybobójczy Target

Wzmacnia błonę komórkową roślin, poprawia wybarwienie i kwitnienie, redukuje uszkodzenia spowodowane wa runkami atmosferycznymi.

17,00 zł

Dostępność: Brak w magazynie

Marka: Target

Brakuje 170,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

Lecitek Tuja Róża Hortensja 25ml Grzybobójczy Target

LECITEC jest substancją podstawową o działaniu grzybobójczym. Produkt naturalny, uzyskany z mieszaniny zoptymalizowanych Iecytyn. Substancje aktywne zawarte w mieszance są bezpieczne dla środowiska naturalnego i dIa ludzi. Skutecznie chroni przed chorobami roślin i zapobiega ich występowaniu. Produkt można stosować w gospodarstwie ekologicznym.

Ogranicza przenikanie patogenów mączniaka, kędzierzawości, alternariozy. Wzmacnia błonę komórkową roślin, poprawia wybarwienie i kwitnienie, redukuje uszkodzenia spowodowane wa runkami atmosferycznymi. Stosowanie Lecitec ogranicza stosowanie środków ochrony roślin. Substancja aktywna: lecytyna

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

Substrancja podstawowa zatwierdzona zgodnie z rozporądzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009.
Elementy oznakowania

UWAGA
Środki ostrożności:
Zwroty H:
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.
Zwroty P:
P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, nalezy pokaza c etykietę lub opakowanie.
P102 - Chronić przed dziećmi.
P262 - Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P270 - Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P273 - Unikać uwolnienia do środkowiska.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P332+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P305+351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli sa i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P309+310 - W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P403+P233 - Przechowywa w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczeknie zamknięty.
P501 - Zawartość/pojemnik usuwac zgodnie z obowiązującym prawem.Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.
  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem