Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu 2021

Product was successfully added to your shopping cart.
 Microbec Bakterie Do Szamba 1kg Cytrynowy + Wc Bio Żel 500ml Bros

Microbec Bakterie Do Szamba 1kg Cytrynowy + Wc Bio Żel 500ml Bros


Zestaw zawiera Microbec Ultra Bros oraz MICROBEC WC BIO ŻEL 500ml.

 177,50 zł

Marka: Bros

Czas wysyłki: 24h

PRZEDPŁATA:

Paczkomaty InPost 24/7 11,99 zł
Kurier 15,99 zł
Poczta polska 8,99 zł

POBRANIE:

Kurier 19,99 zł
Brakuje 180,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

Microbec Bakterie Do Szamba 1kg Cytrynowy + Wc Bio Żel 500ml Bros

Microbec Ultra Bros jest preparatem zawierającym kultury bakterii oraz enzymy o trójfazowym działaniu. Preparat przeznaczony jest do biodegradacji zawartości szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Działanie preparatu oparte jest na przyśpieszaniu naturalnych procesów rozkładu resztek organicznych. Preparat działa natychmiast po zastosowaniu wymaga tylko co miesięcznego wprowadzenia dawki podtrzymującej. Dodatkowo jest bardzo ekonomiczny .

Podstawowe działanie Microbec Ultra Bros :

- usuwanie odoru

- upłynnienie treści organicznej

- oczyszczenie układów drenażowych w oczyszczalni, szambie

- udrożnienie systemu instalacji sanitarnej

- zmniejszenie częstotliwości opróżniania szamba

Stosowanie Microbec Ultra Bros :

1 miarkę = 25 g wsypać do toalety odczekać 10-15 min i spłukać wodą. 25 g tygodniowo na 2-3 m pojemności szamba

MICROBEC WC BIO ŻEL 500ml

Żel do oczyszczania sanitariatów w instalacjach, w których stosowane są preparaty do biodegradacji zawartości szamba i ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Specjalna formuła preparatu gwarantuje skuteczne czyszczenie, nie niszcząc przy tym naturalnej flory bakteryjnej zbiorników. Żel usuwa brud, osady z kamienia oraz nieprzyjemne zapachy. Sosnowy zapach gwarantuje higieniczną świeżość. Jednoczesne stosowanie z preparatem Microbec zwiększa skuteczność aplikacji preparatu do biodegradacji zawartości szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków.


Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Elementy oznakowania
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
Hasło ostrzegawcze
Uwaga
Zawiera:
2-metyloizotiazol-3(2H)-on
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P102 Chronić przed dziećmi.
P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wodyz mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Strona 1/9
KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu
MICROBEC WC bio żel
Data utworzenia 11.01.2011
Data aktualizacji 22.02.2023 Numer wersji 8.0
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Informacje uzupełniające
EUH208 Zawiera lipazę i amylazę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Zawiera: Niejonowe środki powierzchniowo czynne mniej niż 5%, enzymy mniej niż 5%, kompozycje zapachowe, środki konserwujące (Benzisothia-
zolinone, Methylisothiazolinone.

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem