Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
Microbec Ultra Tabletka Do Szamb Bros 1szt

Microbec Ultra Tabletka Do Szamb Bros 1szt

Tabletki posiadają dwufunkcyjne działanie – niebieska część udrażnia i czyści natomiast biała zawiera bakterie i enzymy.

2,00 zł

Marka: Bros

Czas wysyłki: 24h

PRZEDPŁATA:

Paczkomaty InPost 24/7 14,99 zł
Brakuje 170,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

Microbec Ultra Tabletka Do Szamb Bros 1szt

 

Mikrobiologiczny preparat enzymatyczny w postaci tabletek do biodegradacji zawartości szamba. Systematyczne stosowanie Microbec'u zmniejsza częstotliwość opróżniania szamba, wspomaga pracę przydomowych oczyszczalni ścieków, usuwa nieprzyjemny zapach i udrażnia system instalacji sanitarnej.

- nowoczesne rozwiązanie dla każdego rodzaju szamba (także biologicznego) oraz ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

- do stosowania w domach i na działkach rekreacyjnych

- uwalnia od konieczności częstego opróżniania zbiornika

- do 400mln bakterii w tabletce

Działanie preparatu: Microbec Ultra Tabletki Do Szamb zawiera wyspecjalizowane kultury bakterii oraz enzymy, które przyspieszają naturalny proces rozkładu resztek organicznych. Nieczystości, papier, resztki roślinne oraz tłuszcze ulegają biodegradacji. 3 fazowe działanie Microbec'u zapewnia szybki i skuteczny rozdział zanieczyszczeń, które podlegają upłynnieniu, a następnie enzymatycznemu rozkładowi do całkowicie bezpiecznych i przyjaznych środowisku związków prostych i wody. Pozwala to na wyczyszczenie szamba z nagromadzonych osadów oraz zmniejsza częstotliwość opróżniania zbiornika. Stosowanie silnych środków dezynfekcyjnych zawierających chlor, antybiotyków oraz wzrost ilości odprowadzanych zanieczyszczeń może obniżć skuteczność Microbec'u. Dla zapewnienia prawidłowego działania preparatu zaleca się zwiększenie dawki podtrzymującej lub stosowanie bezchlorowych preparatów do czyszczenia toalet np. Microbec WC BIO ŻEL. Maksymalną skuteczność Microbec'u osiągniemy stosując go systematycznie.

Tabletkę wrzucić do toalety. Po ustaniu musowania (ok 10min.) spłukać wodą.

Dawka początkowa: 2 tabletki na 3m3. Dozowanie podtrzymujące według tabeli:

Dozowanie podtrzymujące

Objętość szamba oczyszczalni ścieków w m³

Dozowanie

1-3

1 tabletka tygodniowo

4-8

2 tabletki tygodniowo

>8

4 tabletki tygodniowo

 Zapach cytrynowy


Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Elementy oznakowania
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
Hasło ostrzegawcze
Uwaga
Zawiera: kwas cytrynowy
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P102 Chronić przed dziećmi.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kon-
taktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych.
Informacje uzupełniające
EUH208 Zawiera celulazę, subtylizynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Zawiera: enzymy mniej niż 5 %, kompozycje zapachowe (d-Limonen).

  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem