Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
Microbec Wc Bio żel Bros 750ml

Microbec Wc Bio żel Bros 750ml

Specjalna formuła preparatu gwarantuje skuteczne czyszczenie, nie niszcząc przy tym naturalnej flory bakteryjnej zbiorników.

16,57 zł

Marka: Bros

Czas wysyłki: 24h

PRZEDPŁATA:

Paczkomaty InPost 24/7 14,99 zł
Kurier 15,99 zł
Poczta polska 11,99 zł

POBRANIE:

Kurier 20,99 zł
Brakuje 170,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

Microbec Wc Bio żel Bros 750ml

Żel do oczyszczania sanitariatów w instalacjach, w których stosowane są preparaty do biodegradacji zawartości szamba i ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Specjalna formuła preparatu gwarantuje skuteczne czyszczenie, nie niszcząc przy tym naturalnej flory bakteryjnej zbiorników.

Microbec Wc Bio Żel usuwa brud, osady z kamienia oraz nieprzyjemne zapachy. Sosnowy zapach gwarantuje higieniczną świeżość. Jednoczesne stosowanie z preparatem Microbec zwiększa skuteczność aplikacji preparatu do biodegradacji zawartości szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Elementy oznakowania
Piktogram określający rodzaj zagrożenia
Hasło ostrzegawcze
Uwaga
Zawiera:
2-metyloizotiazol-3(2H)-on
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P102 Chronić przed dziećmi.
P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wodyz mydłem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362+P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Informacje uzupełniające
EUH208 Zawiera lipazę i amylazę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Zawiera: Niejonowe środki powierzchniowo czynne mniej niż 5%, enzymy mniej niż 5%, kompozycje zapachowe, środki konserwujące (Benzisothia-
zolinone, Methylisothiazolinone).


  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem