Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
Miedzian Extra 350 SC Target

Miedzian Extra 350 SC Target

Środek o działaniu powierzchniowym, przystosowany do zwalczania grzybów oraz bakterii.

10,50 zł

Marka: Target

* Wymagane pola

10,50 zł

Szczegóły

Miedzian Extra 350 SC Target

Środek Miedzian Extra 350 SC na choroby grzybowe jest preparatem powstałym na bazie miedzi – dzięki naturalnemu składowi dopuszczony został do użytku w rolnictwie ekologicznym. Świetnie radzi sobie z chorobami gdzybowymi i bakteryjnymi rośnin – zarówno interwencyjnie jak i zapobiegawczo. Przeznczony jest do działania punktowego. Jego stosowanie możliwe jest przez cały sezon wegetacyjny z wyłączeniem okresu aktywności owadów zapylających – np. pszczół. 

Sposób działania Miedzianu Extra 350 SC Target

Miedzian Extra to środek o działaniu powierzchownym przeznaczony do stosowania przy zwalczaniu i zapobieganiu infekcjom grzybowym i bakteryjnych owoców oraz warzyw.

Zalety Miedzianu Extra 350 SC

 • dopuszczony do użytku w rolnictwie ekologicznym
 • szerokie spektrum działania
 • wygodny w użyciu
 • zapobiega i zwalcza choroby roślin o podłożu bakteryjnym i grzybiczym

Zastosowanie Miedzianu Extra 350 SC Target

Preparat służy do zwalczania chorób grzybowych oraz bakteryjnych u roślin ogrodowych. Preparat wykazuje również działanie zapobiegawcze wystąpieniu infekcji dzięki stworzeniu warstwy ochronnej na roślinie. Środek chroni przede wszytskim przed chorobami takimi jak: parch jabłoni i gruszy, kędzieżawość liści brzoskwini, rak bakteryjny drzew pestkowych, bakteryjna cętkowatość pomidora, zaraza ziemniaka oraz mączniak rzekomy winorośli.

Sposób użycia i dawkowanie Miedzianu Extra 350 SC

Preparat występuje pod postacią zawiesiny do rozcieńczenia w wodzie we wskazanych przez producenta dawkach. Oprysk należy przeprowadzać bardzo dkołanie – punktowow w miejscach, gdzie zauważamy infekcję. Do przeprowadzenia zabiegu zalecane jest wykorzystanie opryskiwacza ręcznego.

DAWKI ZALECANE W ZALEŻNOŚCI OD UPRAWY I CHOROBY MIEDZIANU EXTRA 350SC(na 10m2):

 • OGÓREK – 2-2,5 ml w 0,7L wody
 • POMIDOR w gruncie – 2-2,5 ml w 0,7L wody;  pod osłonami 3 ml w 1L wody
 • FASOLA SZPARAGOWA – 2-2,5 ml w 0,7L wody
 • WIŚNIA I CZEREŚNIA – 1,5 lub 3 ml w 0,5-0,75L wody
 • GRUSZA zwalczanie parchu – 1,5 ml w 0,5-0,75L wody;  zwalczanie zarazy ogniowej – 0,75 lub 1,5 ml w 0,5-0,75L wody
 • JABŁOŃ – 1,5 ml w 0,5-0,75L wody

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 127/2008 (CLP)
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia:
Hasło ostrzegawcze: UWAGA
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P264 - Dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
lekarzem.
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P391 - Zebrać wyciek

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.
 1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem