Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
MUGGA Zestaw Rodzinny Na Komary I Kleszcze 2szt

MUGGA Zestaw Rodzinny Na Komary I Kleszcze 2szt

Seria 2021


Długa data przydatności: 2026

54,50 zł

Dostępność: Brak w magazynie

Brakuje 170,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

MUGGA Zestaw Rodzinny Na Komary I Kleszcze 2szt

Seria 2021

Długa data przydatności: 2026

Oryginalny na rynku Polskim środek na komary i kleszcze Mugga Spray dla dzieci. Preparat w formie płynu do bezpośredniej aplikacji na odzież i odkryte części ciała, oparty na skutecznej notyfikowanej przez Unie Europejską substancji aktywnej DEET chroniącej ciało ludzkie przed różnego rodzaju groźnymi dla zdrowia insektami m.in.

Odstraszacz posiada przyjemny eukaliptusowy zapach oraz wysoki czas działania, nie jest tłusty i łatwo się aplikuje, idealnie sprawdza się zarówno w klimacie tropikalnym oraz umiarkowanym europejskim i jest przeznaczona dla chcących uchronić się przed insektami m.in.
 • Osób lubiących czynny wypoczynek na łonie natury i chcących zabezpieczyć się przed komarami, meszkami czy kleszczami roznoszącymi boreliozę, kleszczowe zapalanie mózgu i inne choroby odkleszczowe.
 • Osób wyjeżdżających do stref zagrożenia chorobami tropikalnymi m.in. malarią, zika, żółtą febrą, dengą i innymi groźnymi chorobami stref tropikalnych.
 • Wędkarzy, myśliwych i leśników
 • Ogrodników i rolników
 • Żołnierzy i innych służb mundurowych
 • Osób pracujących w warunkach zalesionych
 • Survivalowów i paintballowców
 • Młodzieży uczestniczącej w obozach i koloniach

Najmocniejszy na Polskim rynku preparat na kleszcze, meszki i komary zarówno tropikalne jak i europejskie w wersji extra strong


Przeznaczony dla osób wyjeżdżających w w rejony tropikalne, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo zarażenia się jedną z groźnych chorób tropikalnych m.in. Malarią, Zika czy Denga. Repelent z deet do bezpośredniej aplikacji na odkryte części ciała i odzież. Wysoką skuteczność i długi czas działania osiągnięto poprzez zastosowanie aktywnej notyfikowanej przez Unię Europejską substancji czynnej deet 50 ( N,N-Diethyl-3-methylbenzamide 500g/L )

Czas zabezpieczenia do 9 godzin

Mugga 50 deet jest łatwa w aplikacji i posiada przyjemny eukaliptusowy zapach oraz długi czas działania. Nie jest tłusta i idealnie sprawdza się zarówno w klimacie subtropikalnym, tropikalnym i umiarkowanym europejskim.

Dla kogo zalecana jest Mugga 50 deet extra strong spray ?

 • Osób które wyjeżdżają w regiony tropikalne i subtropikalne, gdzie występują bardzo groźne choroby m.in.: malaria, denga, zika, żółta febra
 • Ogrodników i osób pracujących na roli
 • Myśliwych i wędkarzy
 • Leśników i osób pracującym w lesie i w miejscach występowania dokuczliwych owadów
 • Służb mundurowych w szczególności żołnierzy
 • Młodzieży powyżej 18 roku, przebywających na koloniach,obozach i wyjazdach typu zielona szkoła
 • Biwakowiczom, miłośnikom pieszych, leśnych i górskich wędrówek, jak również rodzinom spędzającym wspólnie czas na powietrzu

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

Mugga Spray dla dzieci:

Elementy oznakowania
Mieszanina biobójcza
Nr zezwolenia PL/2014/0178/MR
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasła ostrzegawcze

GHS02 GHS07
Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Mugga DEET 50 Extra strong:

Elementy oznakowania
Mieszanina biobójcza (zobacz sekcja 15)
Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem 1272/2008/WE z zm.
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia i hasła ostrzegawcze

GHS02 GHS07
Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO
Dodatkowe informacje:
EUH208 – zawiera geraniol. Może powodować reakcję alergiczną.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H 225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H 412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
Zwroty wskazujące środki ostrożności
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Klasyfikacja zgodna z dyrektywą 67/548/EWG, 1999/45/EC ze zmianami


Łatwopalny Xi Drażniący
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
R10 Produkt łatwopalny.
R22 Działa szkodliwie po połknięciu.
R 36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.
R 52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w
środowisku wodnym.
Zwroty wskazujące środki bezpieczeństwa
S2 Chronić przed dziećmi.
S13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
S20/21 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
S25 Unikać zanieczyszczenia oczu.Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informację dotyczące produktu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.
 1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem