Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
RUP Roundup Antychwast Total Ultra 540ml Substral

RUP Roundup Antychwast Total Ultra 540ml Substral

60,00 zł

Dostępność: Brak w magazynie

Marka: Substral

Brakuje 170,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

RUP Roundup Antychwast Total Ultra 540ml Substral

Zalety Roundup Antychwast Total 1H Substral

 • Działa już po 2 godzinach od zastosowania
 • Środek naturalny, oparty na organicznym kwasie pelargonowym
 • Bez szkodliwego glifosatu
 • Wysiew możliwy jest już 24 godziny po zastosowaniu
 • Ulega całkowitej biodegradacji
 • Uniwersalny środek chwastobójczy, idealny do podjazdów, ścieżek, wokół róż, krzewów i drzew

Jak działa Roundup Antychwast Total 1H Substral

Herbicyd niszczy zielone, nadziemne części roślin, mające bezpośredni kontakt ze środkiem. U roślin opryskanych następuje zniszczenie błon komórkowych i ich dehydratacja, a następnie zahamowanie wzrostu, deformacje i zamieranie. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych (wysokość nie więcej niż 10 cm), w warunkach sprzyjających intensywnemu ich wzrostowi.

Pierwsze efekty działania Roundupu AntyChwast TOTAL Substral zauważymy już po 2 godzinach od zastosowania!

Działanie chwastobójcze Roundup Antychwast Total 1H Substral

Środek przeznaczony jest do zwalczania szerokiej gamy chwastów w ogrodzie, wokół domu, na działkach. Idealny do ścieżek, podjazdów, patio ( i innych powierzchni twardych i półtwardych) oraz do stosowania wokół podstawy róż, krzewów i drzew. Warto podkreślić, że można nim zwalczać chwasty pod drzewami owocowym i krzewami winorośli, ponieważ działa na zielone części roślin i nie uszkadza tych zdrewniałych.

 • Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, mlecz kolczasty, mlecz zwyczajny, przetacznik bluszczykowaty, psianka czarna, rdest plamisty, rumianek bezpromieniowy, samosiewy rzepaku, sporek polny, starzec zwyczajny, żółtlica owłosiona, żółtlica drobnokwiatowa.
 • Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, przetacznik perski, rumianek pospolity, tasznik pospolity, wiechlina roczna.

Zawartość substancji aktywnej w Roundup Antychwast Total 1H Substral

Koncentrat: Kwas pelargonowy (związek z grupy kwasów karboksylowych) - 565g/l (59,1 %)

Gotowy do użycia: Kwas pelargonowy (związek z grupy kwasów karboksylowych) - 43g/l (4,31 %)

Informacje dodatkowe

 • Środek przeznaczony do użycia za pomocą opryskiwaczy ręcznych
 • Termin stosowania środka: w ciągu całego sezonu wegetacyjnego, po wschodach chwastów 
 • Koncentrat: maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 23 ml środka w 300-500 ml wody/10 m²
 • Gotowy do użycia: maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 300 ml środka na 10 m²
 • Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: max. 4, w odstępach: 7-21 dni
 • Najlepsze efekty uzyskuje się po jego zastosowaniu w ciepłe i słoneczne dni

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informację zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art.28 (DZ.U.2018, poz. 1310) ustawy o środkach ochrony roślin.

 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę.
P102 - Chronić przed dziećmi.
P270 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P501 - Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów
niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi,
krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.
Zwroty EUH : EUH208 - Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-
metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia.
Dodatkowe zwroty : SP1 - Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myć
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych/Unikać zanieczyszczania wód
poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg).
SPe3 - W celu ochrony organizmów wodnych/roślin nie będących obiektem
zwalczania/stawonogów/owadów nie będących obiektem zwalczania konieczne
jest określenie strefy buforowej w odległości (określona odległość) od terenów
nieużytkowanych rolniczo/zbiorników i cieków wodnych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.
 1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem