Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu 2021

Product was successfully added to your shopping cart.
Topas 100 EC Target Choroby Grzybowe Owoców i Warzyw

Topas 100 EC Target Choroby Grzybowe Owoców i Warzyw

Środek Topas 100 EC przeznaczony jest do walki z chorobami grzybowymi roślin owocowych i warzywnych.

108,00 zł

Dostępność: Brak w magazynie

Marka: Target

Szczegóły

Topas 100 EC Target Choroby Grzybowe Owoców i Warzyw

Środek powstał na bazie sprawdzonej przez ogrodniczke grono substancji aktywnej, którą jest penkonazol. Dzięki temu środek działa szybko i skutecznie zwalczając i różnież zapobiegając wystąpieniu chorób grzybowych owoców oraz warzyw.

Sposób działania Topas 100 EC

Preparat po wykonaniu zabiegu działa na roślinie systemicznie, czyli od wewnątrz. Jestto bardzo korzytsne ponieważ zapobiega wypłykiwaniu substancji czynnej pod wpływem pogody z powierzchni np. liści. Dzieki działaniu sytemicznego zyskujemy maksywalną szybkość i skuteczność działania.

Zalety Topas 100 EC

  • działanie systemiczne

  • prosty w użyciu

  • szybko i skutecznie zwalcza choroby

  • bezpieczny dla roślin

Zastosowanie Topas 100 EC

Produkt przeznaczony jest do zwalczania oraz ochrony przed chorobami grzybowymi. Dzieki szybkiemu i skutecznego działaniu jest to preparat niezbędny w kazdym ogrodzie. Szczególnie polecany jest w walce z chorobami takimi jak: mączniak prawdziwy, czarna zgnilizna, amerykański mączniak agrestu. Stosowana jest najczęściej w ochronie roślin owocowych, ale nie ma przeciwwskazań do wykorzystywania preparatu także w uprawach warzywnych.

Sposób użycia Topas 100 EC

Preparat występuje w postaci koncentratu. Przed rozpoczęciem zabiegu należy rozieńczyć w zależności od uprawy, zalecaną przez producenta ilość koncentratu w dedykowanej ilości wody. W ten sposób przygotowany roztwór należy za pomoca opryskiwacza ręcznego rozpylić na zainfekowaną roślinę. Środek zaleca się stosować w okresie os połowy marca do po lowy października. Produkt posiada krótki okres karencji. Zaleca się wstrzymanie aplikowania środka w okresie aktywności pszczół lub innych owadów pylących.

Dawkowanie Topas 100 EC

  • AGREST, PIGWA, PORZECZKA – 5 ml w 2-10 L wody

  • TRUSKAWKA – 5ml w 2-20 L wody

  • WINOROŚL – 2 ml w 4-16 L wody

  • OGÓREK – 5 ml w 2-12 L wody

  • JABŁOŃ, GRUSZA – 1,25 ml w 5 L wody

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

Elementy oznakowania
Piktogramy

Hasło ostrzegawcze Uwaga
Zawiera: Penkonazol.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H):
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.
Zwroty wskazujący środki ostrożności (zwroty P):
P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 – W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się
pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.
Dodatkowe kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia:
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z
instrukcją użycia.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.
  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem