Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
Deltam 15EW 100ml Bayer dawny Decis

Deltam 15EW 100ml Bayer dawny Decis

Bardzo szerokie spektrum zwalczanych szkodników ssących i gryzących.
31,50 zł

Marka: Bayer

Czas wysyłki: 24h

PRZEDPŁATA:

Paczkomaty InPost 24/7 14,99 zł
Kurier 15,99 zł
Poczta polska 11,99 zł

POBRANIE:

Kurier 20,99 zł
Brakuje 170,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

Deltam 15EW 100ml Bayer dawny Decis

Owadobójczy środek ochrony roślin ozdobnych oraz we wszelkiego rodzaju uprawach sadowniczych i warzywnych. Działanie kontaktowe i żołądkowe ułatwia zwalczanie ssących i gryzących szkodników, takich jak mszycę, stonkę ziemniaczaną, kwieciaka jabłkowca oraz malinowca.

Deltam 15EW  Bayer (Decis) jest produktem owadobójczym, o działaniu powierzchniowym, stosowanym po uprzednim rozcieńczeniu z wodą, zgodnie z zaleceniami producenta. Najbardziej widoczne efekty przynosi dokładne opryskanie całej rośliny. Zalecana temperatura powietrza nie powinna przekraczać 20ºC. Formulacja oleju w wodzie bardzo obniża ryzyko stosowania dla użytkownika i środowiska, a ponadto dzięki maleńkim kropelkom, środek doskonale pokrywa powierzchnie roślin, jak również korpusy owadów. Produkt nie jest oznakowany jako szkodliwy, nie działa drażniąco na skórę i drogi oddechowe, nie jest łatwopalny.

Przykładowe Zastosowanie Deltam 15EW Bayer

Rośliny sadownicze:
jabłoń (kwieciak jabłkowiec) - 7,5 ml na 7 l wody
truskawka (kwieciak malinowiec) - 6-8 ml na 7 l wody

Rośliny warzywne:
ziemniak (larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej) – 12,5 ml na 10 l wody
kapusta głowiasta biała - uprawa polowa (bielinek kapustnik, bielinek rzepnik) - 4-5 ml na 6 l wody
pomidor (stonka ziemniaczana) - 4-5 ml na 6 l wody

Rośliny ozdobne:
kocimiętka faassena - w uprawie pod osłonami (skoczek melisowy) - 7,5ml na 10l wody
aster chiński - w uprawie polowej (porazik kocankowy) - 7,5ml na 10l wody
róża - w uprawie polowej (mszyce, skoczek różany) - 7,5ml na 10l wody

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) :
GHS02, GHS09

Hasło ostrzegawcze (CLP) : Uwaga
Zawiera : 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzoizotiazolin-3-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), Octan linalilu, Salicylan benzylu
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) : H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P280 - Stosować odzież ochronną, ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P391 - Zebrać wyciek.
Zwroty EUH : EUH208 - Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on; 1,2-benzoizotiazolin-3-on(2634-33-5), masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1)(55965-84-9), Octan linalilu(115-95-7), Salicylan benzylu(118-58-1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.
 1. Polecam! Aleksandra on 05.08.2019
  Cena z dostawą
  Jakość obsługi
  Jakość produktu

  Dobry produkt, polecam!!!

 2. ok jurek66 on 27.12.2017
  Cena z dostawą
  Jakość obsługi
  Jakość produktu

  używam decis zawsze jak mam problem z mszycami, jest niezawodny

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem