Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
Magnicur Finito 25ml Protect Garden

Magnicur Finito 25ml Protect Garden

Środek grzybobójczy Infinito przeznaczony przede wszystkim do zwalczania zarazy ziemniaka.
12,00 zł

Dostępność: Brak w magazynie

Marka: Bayer

Brakuje 170,00 zł do darmowej wysyłki!

* dotyczy pierwszej przesyłki do 26kg

Szczegóły

Magnicur Finito 25ml Protect Garden

Środek grzybobójczy przeznaczony do zwalczania zarazy ziemniaka. Działa zapobiegawczo oraz interwencyjnie. Ma działanie systemiczne.

Magnicur Finito (Infinito) Bayer dzięki właściwościom systemiczno-wgłębnym w pełni chroni liście, łodygi, bulwy i nowe przyrosty; może być stosowany zapobiegawczo i interwencyjnie. Charakteryzuje się bardzo skutecznym działaniem antysporulacyjnym - hamującym zarodnikowanie i rozprzestrzenianie się zarazy ziemniaka. Działa skutecznie na zarazę ziemniaka oraz mączniaka rzekomego.

Magnicur Finito (Infinito) Bayer

  • działa zapobiegawczo i interwencyjnie
  • wysoce skuteczny w ochronie warzyw
  • odporny na zmywanie przez deszcz i działanie promienii słonecznych
  • zawiera dwie substamcje czynne
  • możemy stosować go po i przed wschodami ziemniaków
  • chroni nowe przyrosty,, działa układowo

Magnicur Finito (Infinito) po wyschnięciu na powierzchni liścia, pozostaje odporny na zmycie przez deszcz. Pobieranie jest jednakowo efektywne w niskich i wysokich temperaturach, a fluopikolid jest bardzo stabilny i odporny na fotodegradację nawet przy silnym nasłonecznieniu. Magnicur Finito (Infinito) może być stosowany od początku intensywnego wzrostu części nadziemnych aż do fazy początku zasychania naci. Długotrwały, niespotykany dotychczas efekt ochrony. Wyjątkowo skutecznie zwalcza agresywne typy zarazy ziemniaka. W pełni chroni liście, łodygi, bulwy i nowe przyrosty.

Działa zapobiegawczo, leczniczo i wyniszczająco. Elastyczny w stosowaniu, zależnie od programu ochrony. Odporny na zmywanie. Doskonały profil toksykologiczny i ekotoksykologiczny. Okres karencji dla ziemniaka, cebuli, czosnku i szaltoki to 7dni. W przypadku ogórka są to 3 dni.

Uprawa Zalecane stężenie
Ziemniaki Na odmianach wczesnych: z chwilą zwierania się roślin w rzędach. Na odmianach późnych: z chwilą pojawienia się objawów na odmianach wczesnych w danym rejonie. 0,5% (50 ml w 10 l wody)
Ogórek gruntowy Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Kolejny zabiegi w odstępach 7-10dni. W sezonie wykonać maksymalnie 3 zabiegi środkiem Magnicur Finito (Infinito) 687,5 SC. 0,25% (25 ml w 10 l wody)
Ogórek pod osłonami Pierwszy zabieg wykonać natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Kolejny zabiegi w odstępach 7-10 dni. W sezonie wykonać maksymalnie zabieg środkiem Magnicur Finito (Infinito) 687,5 SC. 0,3% (30 ml w 10 l wody)
Cebule Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Środek można stosować w fazie rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru. W sezonie wykonać maksymalnie 3 zabiegi środkiem Magnicur Finito (Infinito) 687,5 SC. 0,25% (25 ml w 10 l wody)


Wyższą zalecaną dawkę środka stosować na glebach cięższych i o wyższej zawartości próchnicy.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP) :


GHS07 GHS09
Hasło ostrzegawcze (CLP) : Uwaga
Zawiera : Chlorowodorek propamokarbu
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP) :
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) :
P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P280 - Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zwroty EUH : EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.
  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem