Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
Sprinter 350 SC Target Zwalcza Skrzyp i Perz

Sprinter 350 SC Target Zwalcza Skrzyp i Perz

Środek chwastobójczy przeznaczony do walki z chwastami ciężkimi w usunięciu - skrzyp, wiechlina oraz perz. Skutecznie niszczy chwasty jedno i dwuliścienne - zarówno wieloletnie jak i jednoroczne.

17,50 zł

Marka: Target

* Wymagane pola

17,50 zł

Szczegóły

Sprinter 350 SC Target Zwalcza Skrzyp i Perz

Produkt w formie koncentratu przeznaczony do kompleksowego zwalczania chwastów w części nadziemnej oraz korzeniowej. Doskonale radzi sobie z najtrudniejszymi w zalikwidowaniu chwastami takimi jak perz, skrzyp czy wiechlina.

Sposób działania Sprinter 350 SC

Środek wykazuje działanie układowe, dzięki czemu jest maksymalnie skutecznym preparatem w walce z uciążliwymi chwastami. Przez oprysk zielonej części rośliny, środek wnika do jej tkanek, gdzie przekazywany jest również do części korzeniowej. Początkowo substancja aktywna hamuje rozwój i wzrost rośliny, a ostatecznie powoduje jej obumarcie.

Zalety Sprinter 350 SC

  • niszczy część nadziemną oraz korzeniową roślin

  • stosowanie wygodnie przez oprysk

  • zwalcza chwasty jedno i dwuliścienne

  • skutecznie usuwa trudne chwasty takie jak skrzyp, perz i inne

Zastosowanie Sprinter 350 SC

Środek przeznaczony jest do walki z chwastami ogrodowymi. Doskonale eliminuje chwasty jedno i dwuliścienne, także z grupy najbardziej uciążliwych. Można stosować go w walce z : skrzypem polnym, perzem właściwym, chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, komosa biała, starzec zwyczajny, wierzbownica gruczołowata, ślaz zaniedbany, powój polny, mniszek pospolity, rdest pstaki, bodziszek drobny, tasznik pospolity, gwiazdnica pospolita.

Sposób użycia Sprinter 350 SC

Produkt stosować można od połowy marca do połowy pażdziernika. Występuje w formie koncentratu do rozcieńczenia w wodzie. Zabieg przeprowadzić należy za pomocą opryskiwacza ręcznego – koniecznie punktowo, ponieważ środek ma silne działanie i może uszkodzić także inne rośliny opryskane przypadkowo. Oprysk warto wykonać w suchy i bezwietrzny dzień, aby uniknąć rozpylenia substancji w niepożądane miejsce.

Dawkowanie Sprinter 350 SC

Dawką zalecana jest 50-80 ml preparatu w 3L wody. Przygotowany w ten sposób roztwór powinien wystarczyć na oprysk do 100m2 powierzchni. Zalecana liczba zabiegów w sezonie:1

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.

ELEMENTY OZNAKOWANIA
Oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 127/2008 (CLP)

Hasło ostrzegawcze: UWAGA
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319: Działa drażniąco na oczy.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P391 - Zebrać wyciek.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Strona 2 z 9
SPRINTER 350 SL Karta Charakterystyki
Zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH)
Data sporządzenia: 2015/06/01
Wersja (nr wersji): 2023/03/14 (3.1)
Wcześniejsze wersje i aktualizacje niniejszego dokumentu utraciły ważność
Synthos Agro Sp. z o.o.
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel. +48 33 847 47 77.
www.synthosagro.com
P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
Dodatkowe oznakowanie:
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
Zawartość substancji czynnych:
MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 90 g/l (7,87 %).
glifosat (związek z grupy kwasów aminofosfonowych) - 260 g/l (22,75 %)Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.
  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem