Facebook
0Item(s)

Nie masz produktów w koszyku.

Gazele Biznesu

Product was successfully added to your shopping cart.
Środek na Chwasty AntyChwast Total Hobby Naturen Substral

Środek na Chwasty AntyChwast Total Hobby Naturen Substral

Szybkodziałający środek przeznaczony do walki z chwastami. Dzięki oparciu składu o substancję naturalną preparat jest biodegradowalny i nie stanowi zagrożenia  skażenia gleby.

35,99 zł

Marka: Substral

* Wymagane pola

35,99 zł

Szczegóły

Środek na Chwasty AntyChwast Total Hobby Naturen Substral

Środek chwastobójczy zawiera 100% naturalną substancję aktywną, która ulega biodegradacji w glebie. Po zastosowaniu, zwalcza chwasty po 24 godzinach, a pierwsze efekty są widoczne już po 2 godzinach. Produkt jest gotowy do użycia, co sprawia, że jest łatwy w obsłudze i nie wymaga zakupu dodatkowych akcesoriów ogrodniczych takich jak opryskiwacze.

Zalety Środka na Chwasty AntyChwast Total Hobby Naturen Substral

  • oparty o naturalną substancję czynną

  • biodegradowalny w glebie

  • gotowy do użycia

  • szybkodziałający


Zastosowanie Środka na Chwasty AntyChwast Total Hobby Naturen Substral

Środek na Chwasty AntyChwast Total Hobby Naturen Substral jest stosowany na rośliny nalistnie. Po kontakcie z nadziemnymi częściami roślin, niszczy błony komórkowe i prowadzi do ich dehydratacji. To z kolei skutkuje zahamowaniem wzrostu, deformacjami i obumieraniem roślin. Środek działa najskuteczniej na chwasty w wczesnych fazach rozwojowych, czyli o wysokości nie przekraczającej 10 cm. Może być stosowany w różnych warunkach pogodowych, ale osiąga najlepsze wyniki w ciepłe i słoneczne dni. Pierwsze objawy działania środka, czyli nekrozy na zielonych częściach roślin, są widoczne już po 2-3 godzinach od zastosowania.

Przeznaczony do szerokiego stosowania na różnych obszarach, takich jak ścieżki, podjazdy, patio, obszary wzdłuż ogrodzeń, ścian, żywopłotów, nieużytkowane rabaty i grządki przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych. Można go także używać wokół krzewów i drzew ozdobnych. Ważne jest, aby nie stosować go na trawniku.

Sposób użycia i dawkowanie Środka na Chwasty AntyChwast Total Hobby Naturen Substral

Ten środek chwastobójczy można stosować w ciągu całego sezonu wegetacyjnego, zwłaszcza po wschodach chwastów. Pamiętaj, że środek ten nie działa długoterminowo, co oznacza, że chwasty mogą pojawić się ponownie. Dlatego konieczne może być powtarzanie aplikacji, szczególnie w późniejszych fazach rozwoju chwastów, po ich nowym wykiełkowaniu lub jeśli osiągnęło się tylko częściowy efekt zwalczania, a chwasty odrosły.

Dawka: 300ml / 10m2.

W sezonie wegetacyjnym zaleca się nie więcej niż 4 zabiegi, z odstępami między nimi wynoszącymi od 7 do 21 dni. Warto również zastosować technikę opryskiwania o średniokroplistym rozproszeniu, aby zapewnić skuteczne zwalczanie chwastów.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informację zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Nabycie środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin, określone w art.28 (DZ.U.2018, poz. 1310) ustawy o środkach ochrony roślin.

 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP) : P101 - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać
pojemnik lub etykietę.
P102 - Chronić przed dziećmi.
P270 - Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P501 - Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów
niebezpiecznych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi,
krajowymi i/lub międzynarodowymi przepisami.
Zwroty EUH : EUH208 - Zawiera masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-
metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia.
Dodatkowe zwroty : SP1 - Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem (Nie myć
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych/Unikać zanieczyszczania wód
poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg).
SPe3 - W celu ochrony organizmów wodnych/roślin nie będących obiektem
zwalczania/stawonogów/owadów nie będących obiektem zwalczania konieczne
jest określenie strefy buforowej w odległości (określona odległość) od terenów
nieużytkowanych rolniczo/zbiorników i cieków wodnych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w etykiecie oraz z informacjami dotyczącymi produktu. Środki ochrony roślin mogą nabyć osoby pełnoletnie i posiadające kwalifikacje określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. 2020 poz.2097). Dokonując transakcji kupujący potwierdza, że spełnia powyższe kryteria.
  1. Oceń ten produkt jako pierwszy

Napisz własną recenzję

Jak oceniasz ten produkt? *

  1 gwiazdka 2 gwiazdki 3 gwiazdki 4 gwiazdki 5 gwiazdek
Jakość produktu
Cena z dostawą
Jakość obsługi
Kupowane z tym produktem